Středa/Wednesday 19.12.2012 v 18h  Studio Lávka – Kraví hora 5 – Brno

Co pro vás znamená být dobrovolník? Přijďte se podívat na odpovědi mladých dobrovolníků, cizinců i kolemjdoucích. Fotografie vznikly v rámci akce “dObroLníci v aKci” k mezinárodnímu dni dobrovolníků
What does being a volunteer mean for you? Come and have a look at the answers of young volunteers, passers-by, foreigners and other curious people. These photos have been taken during the International Day of Volunteering’s event “dObroLníci v aKci”.

Share Button