Otázky a odpovědi

		        

Co je Evropská dobrovolná služba(EVS)?
Co musím udělat, abych mohl/a vyjet jako dobrovolník EVS?
Kolik mě to bude stát?
Jaké jsou čerstvé zkušenosti dobrovolnic z EVS?
Jak probíhají večery EVS Z PRVNÍ RUKY a co si z nich zájemce o EVS odnese?

A co znamená EVS pro Tebe?

CO JE EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA(EVS)?

Evropská dobrovolná služba je program Evropské komise. Umožňuje mladým lidem ve věku 18 – 30 let získat bezplatně zkušenosti v některé z evropských zemí. Nabízí možnost vyslat českého dobrovolníka do zahraničí či přijmout zahraničního dobrovolníka pro organizace v ČR. Mladí lidé si sami vybírají zemi a organizaci a kromě proplacených cestovních nákladů získávají také podporu v podobě kapesného, příspěvku na ubytování a stravu či výuku jazyka.
Projekty v délce trvání 2 měsíce – 1 rok nabízejí možnost uplatnění v oblasti sociální, kulturní, ekologické, volnočasové, mládežnické, informační apod. Účast v EDS umožňuje mladým lidem poznat život ve vybrané evropské zemi a seznámit se s novými lidmi. Jde o pomoc organizaci a místní komunitě, ale zejména o novou zkušenost.

CO MUSÍM UDĚLAT, ABYCH MOHL/A VYJET JAKO DOBROVOLNÍK EVS?

Evropskou dobrovolnou službu pro konkrétního dobrovolníka zajišťují minimálně dvě akreditované organizace – vysílající v zemi trvalého pobytu a hostitelská, u které vykonává dobrovolnou službu. Bez nich to nepůjde (starají se o získání grantu na dobrovolnický projekt). Nejjednodušší je kontaktovat některou z vysílajících organizací ve svém okolí a ta už pomůže se vším ostatním. Podívejte se jak na to.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Evropská dobrovolná služba je pro dobrovolníky zdarma (včetně přeodjezdového školení, pomoci vysílající organizace, zdravotního pojištění v zahraničí atd.). Dobrovolníci mají po dobu služby hrazené ubytování, stravu a dostávají kapesné ve výši podle země pobytu. Uhrazena je jim paušální částka na cestovní náklady pro příjezd na projekt a na návrat domů (podle vzdálenosti), veškeré náklady spojené se získáním víza a očkováním, pokud je potřebují.
Platí si tedy (ne nutně) doplatek cesty na projekt a další cestovní náklady, které nejsou spojeny s projektem (cesty domů v průběhu projektu, výlety) a další osobní náklady překračující kapesné.

JAKÉ JSOU ČERSTVÉ ZKUŠENOSTI DOBROVOLNIC Z EVS?

Bohdana zaznamenala prezentaci Evy, Dorky, Kláry a Petry. Co jim tato zkušenost dala a co by udělaly jinak? Na co se připravit, s čím počítat či nepočítat, chcete-li strávit delší dobu v zahraničí jako dobrovolník? Přečtěte si REPORT Z PREZENTACE nebo Petřin blog, kde se dočtete i co dělat, “když to skřípe…”.

Jak probíhají večery EVS Z PRVNÍ RUKY a co si z nich zájemce o EVS odnese?

Pravidelně pořádáme prezentace dobrovolníků po jejich návratu z EVS. Máte tak možnost poslechnout si jejich zážitky a zkušenosti, zeptat se na radu. Že to má smysl vás přesvědčí report od Katky.