Motivační dopis

		    

Spolu s Ivou a Matteem jsme pro vás připravili několik tipů a rad, jak na motivační dopis. Snad vám budou k užitku. Pamatujte ale, že motivační dopis je subjektivní slohový útvar a dokonalý motivační dopis NEEXISTUJE!

Motivační dopis je doplňkem k životopisu a pozvánkou k jeho přečtení. Proto musí být v naprosté shodě se životopisem, ale nic se nesmí opakovat a vše má být tam, kam to patří:

  • životopis
   • stručný, přehledný, neopomenout „povinné kolonky“ (vzdělání, praxe…)
   • co-kdy-kde
   • data, která jsou uvedena do kontextu až v dopise, nepatří sem žádné komentáře
   • na druhou stranu je dobré si uvědomit, že v jiné zemi nemusí znát např. kontext vaší praxe, nemají tam např. střediska volného času… nicneříkající jména zkuste omezit a doplnit o charakter práce
   • uvádějte relevantní údaje, které se vztahují k charakteru projektu, na který se hlásíte; pro EVS není nutné, aby měl životopis 1a půl strany
   • zkuste ho ukázat nezaujatému čtenáři, co by o vás řekl jen na základě životopisu?

 

 • motivační dopis
  • doplňuje životopis o důležité informace, které by zabíraly místo v životopise, ale hostující organizace by je měla vědět
  • čím mě obohatily a co mi daly činnosti uvedené v životopise
   Např. v životopise mám, že „květen – červen 2006 – dobrovolník v organizaci XY, Brno. Do Motivační dopisu tudíž napíšu “Jako dobrovolník v organizaci XY jsem se naučil pracovat s dětmi…, seznámil s prací s dětmi…, oblíbil si…, doplnil teoretické zkušenosti získané studiem…

 

Účelem motivačního dopisu je vysvětlit potenciální hostitelskou organizaci, proč se zajímáte o EVS -a především o téma jejich projektu a projekt samotný.
Motivační dopis má ve čtenáři – hostující organizaci – vzbudit zvědavost a chuť si vůbec rozkliknout a nejlépe i přečíst CV kandidáta, upoutat a v dobrém na sebe upozornit, vyčlenit se nějak od množství motivačních dopisů ostatních kandidátů (je dobré zauvažovat, co tam asi tak každý napíše, a být trochu originálnější).

Z dobrého motivačního dopisu o vás hostitelská organizace získá příznivý dojem, že váš zájem, očekávání a možnosti odpovídají podmínkám jejich projektu. Že budete umět zkušenost z EVS zúročit a sami jste připraveni se učit a organizaci obohatit o své zkušenosti a dovednosti.

V první řadě se seznamte podrobně s podmínkami EVS, právy a povinnostmi dobrovolníka a konkrétním popisem projektu v databázi. Není na škodu důkladně progooglovat organizaci, nejen projekt (co a jak o sobě píší na svém webu, Facebooku… co o nich píší další organizace a bývalí dobrovolníci).

Ať už budete psát svůj motivační dopis sami, nebo odpovídat na otázky z dotazníku z hostitelské organizace, nebude na škodu zamyslet se nad následujícími tématy.

EVS OBECNĚ

Jaká jsou vaše očekávání od EVS? Proč jste si vybrali EVS a ne studium/zaměstnání? Co vám konkrétně může EVS nabídnout?
Pokud si projekt vybíráte kvůli zemi, kde organizace sídlí, uveďte to. Proč je pro vás hostitelská země důležitá? Kvůli jazyku? Předchozí návštěvě?
Jen pozor, aby to nevypadalo, že si chcete z EVS dělat jazykový nebo turistický pobyt 🙂

TÉMA PROJEKTU/AKTIVITY

Proč jste si vybrali takto zaměřený projekt (gender – média- mládež- životní prostředí…)? Čím je pro vás atraktivní téma projektu? Máte s ním nějaké zkušenosti? Chcete se této oblasti v budoucnu věnovat, nebo ji jen blíže poznat?

AKTIVITA/NÁPLŇ PRÁCE DOBROVOLNÍKA V KONKRÉTNÍM PROJEKTU

Vysvětlete, proč se zajímáte o konkrétní projekt s popsanými aktivitami a cíly. Přečtěte si detailně popis projektu a zamyslete se nad svým zapojením, jak konkrétně byste jednotlivé úkoly naplňovali? Co vás láká nejvíc, co je pro vás výzva, co již znáte z dřívějška? Buďte co nejkonkrétnější, uvádějte příklady. Nebojte se být upřímní, pokud si v něčem nejste jistí, ale máte chuť se učit, napište to. Pokud byste některou z navrhovaných aktivit nezvládli (z důvodu přesvědčení, nepřekonatelných překážek), nebojte se napsat, že to nebude pro vás, a zdůraznit, které jiné aktivity byste chtěli dělat. Čím konkrétnější budete, tím lépe může hostitelská organizace posoudit, jestli vám má co nabídnout.
Nabídněte jim důvod, proč vybrat vás místo někoho jiného.

FORMÁLNÍ ÚPRAVA MOTIVAČNÍHO DOPISU

(Francouzi si na ní ZAKLÁDAJÍ, proto chcete-li do Francie, nepodceňovat)

 • rozsah A4, klasický font (Times New Roman…) velikosti 12 (větší na nadpis, ale nepřehánět)
 • dodržet okraje stránky
 • pravopis – wordovský korektor angličtiny a dalších jazyků je zdarma
 • hlavička: jméno a adresa organizace + jméno a adresa kandidáta
 • tématicky členit na odstavce, odsazení 1. řádku (doporučuji 3 – 4 odstavce, viz níže. Francouzi jsou zvyklí psát vše velmi strukturovaně, více nelogicky strukturovaných odstavců by je mohlo nepříjemně rozladit)

Struktura a obsah

 

1. Oslovení

buď všeobecně, nebo přímo koordinátorovi (nezkomolit jméno a psát správné osobě!)

2. Obsahová část (nejlépe 3 nebo 4 odstavce)

 

  • První, úvodní, odstavec „VY“ by měl vystihovat činnost organizace (googlit!) a moji motivaci se na této činnosti podílet
   • Proč vám píšu – mám zájem o EVS v oblasti kultury/práce s dětmi/enviro…Chtěl/a bych vyjet do Anglie/Ukrajiny… na EVS zaměřenou na kulturu/práci s dětmi…
   • Proč píšu Vám – co konkrétně mě zaujalo na vaší organizaci (vyhnout se nicneříkajícím větám „Organizace XY mě velmi zaujala svými originálními aktivitami.“ – Jakými aktivitami konkrétně? V čem vidím tu originalitu? Dá se sem také dobře zakomponovat, že jste si organizaci progooglili – ano, už zase ten google – nenuceně zmínit nějakou informaci, která se vyskytuje někde stranou na jejich webu.

 

  • Druhý (případně i třetí) odstavec „JÁ“ nesmí být doslovným přepisem životopisu, ale jeho rozvinutím, viz výše. Vyzdvihněte zkušenosti, schopnosti, které uplatníte při projektu. Hledáte-li projekt na ekofarmě, zkušenost s prací v Kauflandu na kase není většinou úplně přínosná.

 

 • Ideálně třetí (nebo čtvrtý) odstavec „MY“ konkrétně nastiňuje spolupráci mezi organizací a dobrovolníkem. Co přinese dobrovolník organizaci, ale také co organizace přinese jemu (hezky vypadá nějaký do budoucna laděný záměr, např. Po EVS chci pracovat ve školce, takže dovednosti získané u vás uplatním při přípravě didaktických materiálů…)
  Přechody z jednoho odstavce do druhého by na sebe měly obsahově navazovat (např. poslední zkušenost z odstavce „já“ slouží jako pojítko k první větě odstavce „my“ – např.: Při spolupráci na natáčení dokumentu jsem se naučil základy práce s filmovou technikou. → Rád získám nové zkušenosti s prací s multimédii tím, že vám pomůžu s přípravou profesionálních propagačních videí…

 

3. Zakončení dopisu

zdvořilostními frázemi, neopomenout zmínit, že přikládáte životopis s kontakty na vás pro případné dotazy, které samozřejmě velmi rádi zodpovíte. Pokud organizace vyžaduje např. kontakt na vysílající organizaci nebo vaše časové možnosti, dala bych to sem.

Rozsah motivační dopisu je pouze jedna A4, proto neplýtvejte zbytečnými slovy bez konkrétního významu (pozor na přídavná jména a příslovce, nad každým slovem se zamyslete, jestli obsahově něco přináší a jestli se neopakujete!). Do každé věty se snažte nacpat maximum možných informací.

Pokud vaše organizace snů na kandidaturu nereaguje, a vy máte o projekt vážný zájem, vyplatí se do organizace zavolat (Skype) a zeptat se, jestli kandidaturu dostali. Ukážete svoji motivace a připomenete se. Možná Vás přes telefon odmítnout, ale taky je možné, že zá pár dní najdete ve schránce mail s pozitivní odpovědí 🙂