Jak na to





		        

Chtěli byste vyjet jako dobrovolník do zahraničí? Zajímáte se o podmínky Evropské dobrovolné služby? Zde najdete několik obecných rad a užitečných odkazů, pokud Vás ještě cokoliv zajímá, nebo chcete, aby SVČ Lužánky byly Vaší vysílající organizací, kontaktujte mne prosím.

Hana Klenovská

e-mail: evs@luzanky.cz
telefon: 724 200 131
skype: evsluzanky
Od ledna 2015 osobně každé úterý od 14 do 16 hodin (mimo prázdnin)
v Dobrovolnickém centru 67 v Lužánkách, Lidická 50.
Facebook: Evropská dobrovolná služba Brno

Obecné informace o Evropské dobrovolné službě najdete na webu České národní agentury Na Erasmus+, databázi akreditovaných projektů (a tedy i všech vysílajících a hostitelských organizací potom zde). Aktuální projekty organizace nabízejí i na webu YouthNetworks.eu, našim evidovaným zájemcům o výjezd na EVS přeposílám mailem aktuální nabídky projektů.

JAK SI VYBRAT VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACI?

K výběru vysílající organizace – bylo by fajn vybrat si ve svém okolí, aby pro Vás byla snadno dosažitelná – je dobré počítat s několika osobními jednáními v průběhu vyřizování. Ideální je, pokud s organizací nějakým způsobem spolupracujete – čím lépe Vás zná, tím bude kontakt jednodušší, můžete získat reference apod. Každá vysílající organizace má jiné podmínky pro vyslání dobrovolníka, proto doporučuji opět osobní jednání, tak se dozvíte i jaké mají zkušenosti, požadavky, jak postupují při vyřizování EVS. Rozmyslete si, jestli Vám vyhovuje vzájemná komunikace, na VO se budete obracet, pokud se v hostitelské zemi vyskytnou problémy, během EVS, před ní i po ní.Jako organizace neklademe na zájemce o EVS žádné formální požadavky, rozhodující je motivace a vlastní iniciativa při výběru vhodného projektu – tady můžeme přispět radou a administrativní pomocí, ale záleží hlavně napotenciálním dobrovolníkovi. Vždy uvítáme, pokud dobrovolník přispěje svou zkušeností z EVS k její propagaci (promítání pro přátele a veřejnost, zpřístupnění blogu, účast na besedě) nebo obohatí aktivity v Lužánkách ovlastní projekt.

JAK KONTAKTOVAT HOSTITELSKOU ORGANIZACI?

K samotnému dobrovolnictví – pokud splňujete formální požadavky – tedy zejména věk a máte dojednanou vysílající organizaci, doporučuji kontaktovat vybrané HO s tím,

  • že máte zájem vykonávat EVS,
  • zaujal Vás jejich projekt,
  • kdy chcete vyjet a na jak dlouho,
  • velice stručně něco o sobě
  • zeptat se, jestli budou mít volné místo, od kdy, jaká jsou kritéria výběru (něco najdete i přímo v popisu projektu v databázi) s tím, že jste připraven/a poslat jim životopis a motivační dopis (v první mailu je to myslím předčasné)
  • životopis si připravte dopředu, motivační dopis by měl obsahovat nejen obecnou odpověď na otázku, proč chcete vyjet, ale doporučuji zamyslet se i nad tím, co se Vám líbí na konkrétním projektu, v čem Vás láká, jaké konkrétní činnosti, v čem můžete být přínosem, jak koresponduje s Vašimi zkušenostmi a zálibami – proto je vhodné psát ho vždy na konkrétní projekt, když máte od HO příznivou odpověď.

Výběr dobrovolníka je plně v kompetenci HO, můžete se jich samozřejmě zeptat, jakým způsobem bude probíhat. Já Vám mohu doporučit pouze pozorně číst popis projektu, zamyslet se nad tím, v čem by Vám vyhovoval a proč, a srozumitelně to napsat do motivačního dopisu.