Dobrovolníci v bublinách/Volunteers in bubbles

Středa 23.1.2013 v Dobrovolnickém centru 67 od 18:30/Wednesday 23rd January 2013 in DC67, 6:30 p.m.

Výstava fotografií na téma “Co pro vás znamená být dobrovolník?”. Příležitosti k dobrovolnictví v Česku i zahraničí. Informace, zkušenosti, praktické tipy.
Odkaz na událost na Facebooku

Photos on “What does being a volunteer mean for you?” – Volunteering opportunities in Czech republic and abroad. Information, experiences, practical tips.
Facebook event

Share Button